Marcinkowski Wojciech, Glosa do wyroku SN z dnia 5 grudnia 2000 r., V KKN 432/2000

Glosy
Opublikowano: Prokurator 2002/1/79-82
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Glosa do wyroku SN z dnia 5 grudnia 2000 r., V KKN 432/2000

Wyrok nie był publikowany w urzędowym zbiorze orzecznictwa. Informacje o stanie faktycznym oraz prawnym sprawy, będącej przedmiotem osądu, przytoczono za R.A. Stefańskim (w:) Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 2000 r. - V KKN 432/ 2000, Wojskowy Przegląd Prawniczy 2/2001, s. 145-146.

Wyrażony w tezie pogląd Sądu Najwyższego powstał na kanwie następującego stanu faktycznego. Oskarżony, w ramach stosownej umowy, trudnił się ustawianiem i konserwacją znaków drogowych. Z tego też tytułu został powiadomiony, że na jednym ze skrzyżowań został uszkodzony znak pionowy B-20 "stop" . Po otrzymaniu tej wiadomości wysłał dwóch swoich pracowników, by usunęli awarię, ci zaś, stwierdziwszy, że nie mogą na miejscu naprawić uszkodzonego znaku, zdemontowali go i udali się do warsztatu, by przygotować nowe elementy niezbędne do prawidłowego ustawienia znaku. Zanim to zrobili, na skrzyżowaniu doszło do zderzenia pojazdów, gdyż kierujący pojazdem jadącym drogą podporządkowaną nie ustąpił...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX