Kucharski Piotr, Glosa do wyroku SN z dnia 4 grudnia 2003 r., I PK 72/03

Glosy
Opublikowano: OSP 2005/6/85
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: częściowo krytyczna

Glosa do wyroku SN z dnia 4 grudnia 2003 r., I PK 72/03

1. Poglądy wyrażone w uzasadnieniu wyroku Sądu Najwyższego zasługują na uwagę. Sąd ten przyjmuje, że rozwiązanie stosunku pracy na wniosek nauczyciela spełniającego przesłanki, o których stanowi art. 88 ust. 1 Karty Nauczyciela , nie jest warunkiem powstania prawa do emerytury, a jedynie warunkiem skorzystanie z tego prawa. Wydaje się, że Sąd Najwyższy nie uwzględnił w należytym stopniu tego, że chodzi o regulację prawa do emerytury, które ma brać pod uwagę nie tylko interesy nauczyciela, ale także szkoły, w której on pracuje. Dlatego stanowi się, że chodzi o przejście na emeryturę - po rozwiązaniu stosunku pracy na wniosek nauczyciela, a nie o nabycie prawa do emerytury z osiągnięciem okresów zatrudnienia wskazanych w art. 88 ust. 1 Karty Nauczyciela. Przejście na emeryturę następuje niezależnie od wieku nauczyciela, ale dlatego, że taka jest wola nauczyciela uzewnętrzniona przez doprowadzenie do rozwiązania stosunku pracy na jego wniosek na podstawie przepisów obowiązujących w tej...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX