Niewęgłowski Adrian, Glosa do wyroku SN z dnia 24 sierpnia 2007 r., V CSK 150/07

Glosy
Opublikowano: PS 2010/6/105-114
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Glosa do wyroku SN z dnia 24 sierpnia 2007 r., V CSK 150/07

I. Coraz częściej zawiłości prawne, które są rezultatem skomplikowanych relacji między prawem autorskim i prawem kontraktowym, trafiają na sądową wokandę. Jest to chyba skutkiem pewnego ożywienia, gdy chodzi o zawieranie umów z zakresu prawa autorskiego. Potwierdza to wyrok, którego dotyczy niniejsza glosa. Zadanie, jakie stanęło w tym przypadku przed Sądem Najwyższym, nie ograniczyło się jednak do tych dwóch płaszczyzn, gdyż przyszło mu zmierzyć się także z różnymi problemami proceduralnymi. Szeroki zakres tych kwestii sprawia, że glosa porusza najważniejsze, najbardziej chyba istotne problemy materialno-prawne. Przed ich przedstawieniem konieczne wydaje się jednak przybliżenie złożonego stanu faktycznego, którego dotyczy orzeczenie.

II. Powód, spółka z o.o., zawarł z pozwanym umowę dotyczącą systemu informatycznego. Zamówiony przez pozwanego system miał służyć usprawnieniu zarządzania jego przedsiębiorstwem przez większą informatyzację. Umowa obejmowała nie tylko przygotowanie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX