Dębowska-Romanowska Teresa, Glosa do wyroku SN z dnia 22 października 1992 r., III AZP 21/92

Glosy
Opublikowano: OSP 1993/9/174
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: krytyczna

Glosa do wyroku SN z dnia 22 października 1992 r., III AZP 21/92

I. Przede wszystkim postawić należy ustrojowe pytanie, kto jest oraz kto powinien być „gospodarzem"postępowania podatkowego w zakresie podatków i opłat - danin publicznych stanowiących dochody gmin zgodnie z art. 1, 2 ust. 3 i 6 ust. 1 oraz art. 54 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie terytorialnym w związku z art. 7 prawa budżetowego, dochody z podatków przypadających gminie ustawowo są dochodami przypadającymi jej obligatoryjnie (por. art. 8 ust. 3 ustawy o zobowiązaniach podatkowych). Stopień samodzielności finansowej gminy w zakresie podatków stanowiących jej dochody jest zróżnicowany. Są podatki, w odniesieniu do których gminom przysługuje prawo stanowienia lokalnego prawa powszechnie obowiązującego w zakresie podatków, są takie, jak podatek od spadków i darowizn, w odniesieniu do których gminom przysługują kompetencje w zakresie polityki podatkowej tylko na etapie stosowania prawa. Nowelizacja ustawy o dochodach gmin oraz wprowadzenie do niej odpowiedniej redakcji art. 9 jest tylko...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX