Kucharski Piotr, Glosa do wyroku SN z dnia 20 kwietnia 2001 r., I PKN 377/00

Glosy
Opublikowano: OSP 2004/3/30
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: częściowo krytyczna

Glosa do wyroku SN z dnia 20 kwietnia 2001 r., I PKN 377/00

1. Ustosunkowując się do poglądu Sądu Najwyższego warto zwrócić uwagę na to, że wyrok ten rozstrzygnął sprawę z okresu, w którym zgodnie z art. 20 ust. 1 Karty Nauczyciela dyrektor szkoły miał przenosić nauczyciela w stan nieczynny lub rozwiązać stosunek pracy, jeżeli nauczyciel wystąpił z wnioskiem o takie rozwiązanie i jeżeli wystąpiła całkowita lub częściowa likwidacja szkoły albo zmiany organizacyjne powodujące zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmianę planu nauczania uniemożliwiające dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć. Taka regulacja obowiązywała od 7 sierpnia 1996 r. do 5 kwietnia 2000 r. Od 6 kwietnia 2000 r. treść art. 20 ust. 1 Karty Nauczyciela uległa zmianie . W jej wyniku dyrektor szkoły ma rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem w razie całkowitej likwidacji szkoły, a w razie zaistnienia pozostałych przyczyn określonych w tym przepisie, uniemożliwiających dalsze zatrudnienie nauczyciela - dyrektor szkoły ma rozwiązać z nim stosunek pracy lub...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX