Musiała Anna, Glosa do wyroku SN z dnia 2 czerwca 2006 r., I PK 250/05

Glosy
Opublikowano: PS 2007/10/179-183
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Glosa do wyroku SN z dnia 2 czerwca 2006 r., I PK 250/05

W wyroku z dnia 2 czerwca 2006 r. Sąd Najwyższy orzekł, że roszczenie o sprostowanie świadectwa pracy nie wyłącza interesu prawnego w ustaleniu rzeczywistej treści stosunku pracy (art. 189 kpc). Niniejsza glosa ma na celu przedstawienie konsekwencji zaprezentowanego przez ten Sąd prawnego rozwiązania i zaproponowanie ewentualnego innego ujęcia omawianego problemu.

W sprawie powódka wniosła o ustalenie, że od dnia 1 listopada 1996 r. była zatrudniona jako dziennikarz w spółce na warunkach określonych w umowie o pracę z tej daty, z zastrzeżeniem, że zatrudnienie będzie się odbywało w pełnym wymiarze czasu pracy, choć z umowy wynikało, że powódka jest zatrudniona jedynie w wymiarze połowy etatu. Ponadto domagała się ona zasądzenia na jej rzecz należności pieniężnych z tytułu wyrównania wynagrodzenia za pracę do wysokości wynagrodzenia wynikającego z pracy w pełnym wymiarze czasu pracy.

Sąd Rejonowy postanowieniem wyłączył do odrębnego postępowania roszczenie powódki dotyczące należności...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX