Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2016
Autor:
Notka bibliograficzna: glosa aprobująca

Glosa do wyroku SN z dnia 18 marca 2015 r., I PK 162/14

I.

Niniejsza glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 18 marca 2015 r., I PK 162/14 dotyczy problematyki zewnętrznej przyczyny wypadku przy pracy. Nie będę natomiast odnosił się do rozważań Sądu Najwyższego dotyczących problematyki sprostowania wyroku czy prawidłowego sformułowania zarzutu naruszenia art. 6 k.c.

II.

Jak wskazuje art. 3 ust. 1ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322), aby zdarzenie zostało uznane za wypadek przy pracy, musi wystąpić szereg okoliczności. Mianowicie zdarzenie musi mieć charakter nagły, być wywołane przyczyną zewnętrzną, powodować uraz lub śmierć, a także nastąpić w związku z pracą, w szczególności podczas lub w związku z wykonywaniem zwykłych czynności lub poleceń przełożonych, podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia, w czasie pozostawania w dyspozycji pracodawcy w drodze...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?