Nesterowicz Mirosław, Glosa do wyroku SN z dnia 17 lipca 2003 r., III CKN 29/01

Glosy
Opublikowano: OSP 2005/5/59
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Glosa do wyroku SN z dnia 17 lipca 2003 r., III CKN 29/01

Wyroki sądów zasądzające powództwo niedoszłego nabywcy samochodu wobec Peugeot Polska - spółki z o.o. są prawidłowe, jednakże powołane w nich podstawy prawne wadliwe.

Powód zawarł umowę o kupno samochodu Peugeot 106 Symbio z firmą Metro-Motors, będącą dealerem spółki Peugeot Polska, wpłacił pełną cenę, lecz samochodu nie otrzymał. Wystąpił więc o zwrot ceny, lecz nie do sprzedawcy (Metro-Motors), a do strony umowy dealerskiej - Peugeot Polska, jak można sądzić z powodu wątpliwej wypłacalności Metro-Motors (skoro firma zadłużona była wobec banku, ZUS i wielu innych klientów) i następnie jej upadłości. I tu powstało zasadnicze pytanie, które sąd musiał rozstrzygnąć: czy producent (sprzedawca) - strona umowy dealerskiej z detalicznym sprzedawcą (dealerem) ma odpowiadać za jego zobowiązania wobec klientów?

Rozstrzygnięcie to, jakkolwiek dotyczy tylko tej sprawy, może mieć znaczenie precedensowe, skoro umowy dealerskie stały się powszechnie zawierane w polskim obrocie gospodarczym .

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX