Nazar Mirosław, Glosa do wyroku SN z dnia 13 czerwca 2001 r., II CKN 507/00

Glosy
Opublikowano: OSP 2002/1/3
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Glosa do wyroku SN z dnia 13 czerwca 2001 r., II CKN 507/00

1. Klucz do rozstrzygnięcia sprawy, w której wydany został glosowany wyrok, tkwił w podstawowych instytucjach prawa cywilnego. Należało mianowicie starannie rozważyć i w pełni uwzględnić następstwa czynności prawnej niezupełnej (art. 37 kro) w powiązaniu z zakresem oraz przesłankami stosowania przepisu art. 38 kro. Ostateczne rozstrzygnięcie sporu chroni w zasadzie interes wierzyciela, czyniąc zadość poczuciu słuszności, ale chociaż ius powinno być ars boni et aequi, to jednak sama aequitas prawem nie jest.

2. Iwona M.-A. dokonała w formie aktu notarialnego na rzecz swego syna Łukasza M. darowizny własnościowego prawa do domu jednorodzinnego, składając oświadczenie, że prawo stanowi składnik jej majątku odrębnego. Potwierdził to, wbrew rzeczywistemu stanowi prawnemu, jej mąż, obecny przy zawieraniu umowy, ale nie uczestniczący w jej zawarciu. Rozporządzenie, o którym mowa, było czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu majątkiem wspólnym. W takiej sytuacji konieczne jest albo...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX