Wąsik Damian, Glosa do wyroku s. apel. z dnia 30 kwietnia 2014 r., V ACa 319/13 oraz V ACa 320/13

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2015
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: krytyczna

Glosa do wyroku s. apel. z dnia 30 kwietnia 2014 r., V ACa 319/13 oraz V ACa 320/13

1. Glosowany wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku ma istotne znaczenie dla praktyki finansowania świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, kontroli prawidłowości rozliczania tych świadczeń przez zakłady opieki zdrowotnej, a także zasad stosowania przez NFZ represyjnych instrumentów prawnych w postaci kar umownych za ewentualne nieprawidłowości i uchybienia w zakresie wykazywania świadczeń opieki zdrowotnej do zapłaty. Istotnym problemem poruszonym w glosowanym wyroku jest w szczególności wykładnia § 30 ust. 1 pkt 2 lit. c ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484), dokonana przez sąd w glosowanym wyroku.

2. Zgodnie z § 30 ust. 1 pkt 2 lit. cogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej „w przypadku zastrzeżenia w umowie kar umownych, w razie niewykonania...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX