Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2015
Autor:
Notka bibliograficzna: glosa częściowo krytyczna

Glosa do wyroku s. apel. z dnia 24 października 2014 r., III AUa 128/13

I.

Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 24 października 2014 r., III AUa 128/13, oddalono apelacje obu stron postępowania od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych z dnia 30 października 2012 r., XIII U 9715/10 , wydanego na skutek odwołania Sławomira S. od decyzji dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie z dnia 26 października 2009 r. (obniżającej prawo wymienionego do emerytury policyjnej do wysokości 48,03% podstawy wymiaru). Do dnia wydania tej decyzji Sławomir S. posiadał od 1998 r. prawo do emerytury policyjnej w wymiarze 56,03% podstawy jej wymiaru.

II.

Stan faktyczny sprawy obejmował ustalenia, że Sławomir S. od dnia 15 grudnia 1978 r. pełnił służbę w Wydziale II Biura „W” Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na stanowisku kontrolera, od dnia 15 maja 1980 r. w Wydziale II Biura „W” Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na stanowisku referenta techniki operacyjnej, od...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację