Glosa do wyroku s.apel z dnia 21 października 2003 r., I ACa 516/03 - OpenLEX

Wrzołek-Romańczuk Małgorzata, Glosa do wyroku s.apel z dnia 21 października 2003 r., I ACa 516/03

Glosy
Opublikowano: OSP 2004/9/118
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: krytyczna

Glosa do wyroku s.apel z dnia 21 października 2003 r., I ACa 516/03

I. Problematyka prawa członka spółdzielni mieszkaniowej kwestionowania wysokości opłat związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości spółdzielni była już wielokrotnie poruszana w orzecznictwie . Gdy chodzi zaś o ustalenie konkretnej wysokości tych opłat, w orzecznictwie od wielu lat przyjmowane są dwie podstawowe reguły. Po pierwsze wskazuje się, iż opłaty za korzystanie z lokali powinny być tak ustalane, by odpowiadały rzeczywistym kosztom eksploatacji i remontów spółdzielczych zasobów mieszkaniowych . Po drugie, od dawna eksponowana jest zasada indywidualizowania opłat związanych z korzystaniem z lokalu w sposób wiążący te opłaty z rzeczywistą wysokością wydatków ponoszonych przez spółdzielnię na poszczególne lokale. Dotyczy to w szczególności opłat związanych z korzystaniem z lokalu użytkowego (obecnie, ściśle mówiąc, lokalu o innym przeznaczeniu) .

W sprawie zakończonej glosowanym wyrokiem pojawił się natomiast niezwykle ważny nowy element, dotychczas nieeksponowany w...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX