Pyziak-Szafnicka Małgorzata, Glosa do wyroku s.apel. z dnia 19 kwietnia 1991 r., I ACr 79/91

Glosy
Opublikowano: OSP 1992/11-12/243
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Glosa do wyroku s.apel. z dnia 19 kwietnia 1991 r., I ACr 79/91

Dopuszczalność ugody, przesłanki jej ważności, uchylenie się od skutków, nie są częstym przedmiotem zainteresowania judykatury. Poddanie kontroli z punktu widzenia art. 203 § 4 kpc także pozasądowych ugód niewątpliwie zmniejszyło atrakcyjność tej umowy jako środka rozwiązywania konfliktów. Pewność i trwałość ustaleń dokonanych przez strony stanowi bowiem warunek przydatności ugody w obrocie. Glosowany wyrok przywraca tej umowie pozycję należną jej w systemie prawa cywilnego, pozycję umowy, która bez angażowania władzy sądowej skutecznie eliminuje wątpliwości i spory powstałe między uczestnikami obrotu. Stąd też, w dobie wielkiego ożywienia rynku, wzmacniania zasady swobody umów, a w prawie procesowym - zasady dyspozycyjności , wyrok ten zasługuje na pełną aprobatę.

Uzasadnienie, odpierając zarzuty rewizji, z konieczności skupia się na nich, pomijając argumenty natury ogólnej, które wspierają tezę. Ich wskazanie stanowi zasadniczy cel glosy.

I. Odtwórzmy stan faktyczny, na tle którego...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX