Glosa do wyroku s. apel. z dnia 10 października 2014 r., I ACa 372/14 - OpenLEX

Zimna Tamara, Glosa do wyroku s. apel. z dnia 10 października 2014 r., I ACa 372/14

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2014
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: krytyczna

Glosa do wyroku s. apel. z dnia 10 października 2014 r., I ACa 372/14

Sprawa rozpoznana przez Sąd Apelacyjny w Białymstoku dotyczyła realizacji umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych Narodowego Funduszu Zdrowia (dalej w skrócie jako NFZ): świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie – żywienie pozajelitowe i dojelitowe w warunkach domowych. Przedmiotem oceny Sądu w rozpoznawanej sprawie było prowadzenie przez pozwanych świadczeniodawców żywienia dojelitowego u kilku pacjentów w warunkach domowych, pomimo braku wyraźnego wskazania takiego sposobu żywienia w treści karty wypisowej z leczenia szpitalnego, podczas którego wyłoniono pacjentów ze sztucznym dostępem do przewodu pokarmowego oraz w sytuacji braku wystawienia skierowania pacjentów do poradni żywienia.

Wobec braków formalnych w dokumentacji wypisowej, notabeneautorami której nie byli pozwani, lecz świadczeniodawcy prowadzący szpital, poprzednio sprawujący opiekę nad pacjentami, Sąd Okręgowy w Olsztynie, rozpatrując sprawę w pierwszej instancji, przyjął, że z...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX