Gruszecki Krzysztof, Glosa do wyroku NSA z dnia 5 października 2012 r., II OSK 1060/11

Glosy
Opublikowano: ZNSA 2013/5/185-192
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Glosa do wyroku NSA z dnia 5 października 2012 r., II OSK 1060/11

W obecnym stanie prawnym uzyskanie na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów bywa w wielu wypadkach kłopotliwe i zabiera sporo czasu. Nie w każdej sytuacji decyzja kończąca postępowanie jest również satysfakcjonująca dla podmiotu zainteresowanego uzyskaniem zezwolenia. Organ prowadzący postępowanie może bowiem uwzględnić wniosek tylko w części lub nałożyć obowiązki wiążące się z koniecznością poniesienia poważnych kosztów przez posiadacza nieruchomości (np. w postaci opłat za korzystanie ze środowiska lub obowiązku wykonania nasadzeń kompensacyjnych). W praktyce w takich przypadkach beneficjent zezwolenia jest zainteresowany jak najszybszym skorzystaniem z przyznanych mu uprawnień i jednocześnie kwestionuje w odwołaniu nałożone na niego obowiązki. W związku z tym uprawnieni do usunięcia drzew lub krzewów próbują wnosić odwołanie nie od całego zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, ale jedynie od jego...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX