Kaczor Jacek, Glosa do wyroku NSA z dnia 5 maja 2011 r., I OSK 1058/10

Glosy
Opublikowano: ST 2013/4/84-88
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: częściowo krytyczna

Glosa do wyroku NSA z dnia 5 maja 2011 r., I OSK 1058/10

1.

Komentowany wyrok zasługuje na uwagę, ponieważ wpisuje się w linie orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego, które dotyczą stosowania reguł walidacyjnych rozstrzygających kwestie obowiązywania aktów wykonawczych po zmianie przepisów upoważniających do wydania tych aktów. Cechą wspólną wspomnianych tu orzeczeń jest również to, że odnoszą się one do budzącego spore wątpliwości § 32 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 20.06.2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” . Należy przypomnieć, że przepis ten przewiduje dwa podstawowe rozstrzygnięcia:

1)

utratę mocy obowiązującej aktu wykonawczego w przypadku:

a)

uchylenia ustawy, na podstawie której wydano akt wykonawczy, albo uchylenia przepisu ustawy upoważniającego do wydania aktu wykonawczego ( § 32 ust. 1 r.z.t.p.);

b)

zmiany treści przepisu upoważniającego do wydania aktu wykonawczego w ten sposób, że:

zmienia się rodzaj aktu wykonawczego,

zmienia się zakres spraw przekazanych do uregulowania aktem wykonawczym,

zmieniają się...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX