Styczyński Rafał, Glosa do wyroku NSA z dnia 5 kwietnia 2016 r., II FSK 416/14

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2016
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: krytyczna

Glosa do wyroku NSA z dnia 5 kwietnia 2016 r., II FSK 416/14

Uwagi ogólne

Wskazane zagadnienie ma niezwykle istotne znaczenie dla firm, które wysyłają pracowników w podróże służbowe. Glosowany wyrok NSA dotyczy kwestii zwrotu kosztów wyżywienia ponad dietę. Większość firm refunduje koszty wyżywienia w trakcie podróży służbowej w pełnej wysokości.

Problematyka zaliczania wartości wyżywienia ponad dietę w podróży służbowej do przychodów pracownika był przedmiotem zarówno interpretacji indywidualnych Ministra Finansów, jak i orzecznictwa. Jednak interpretacje, jak i orzeczenia był rozbieżne w tej kwestii.

Stan faktyczny

Spółka wystąpiła do Ministra Finansów z wnioskiem o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania nadwyżki wartości wyżywienia ponad dietę. We wniosku spółka wyjaśniła, że zatrudnia ok. 1 tys. pracowników. Odbywają podróże służbowe, także zagraniczne. Przysługują im diety (na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia w czasie podróży) oraz zwrot m.in. kosztów przejazdów i noclegów. Spółka podkreśliła, że zapewnia im również zwrot...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX