Zając-Rzosińska Małgorzata, Glosa do wyroku NSA z dnia 3 czerwca 2011 r., I OSK 323/11

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2016
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Glosa do wyroku NSA z dnia 3 czerwca 2011 r., I OSK 323/11

Wprowadzenie

Naczelny Sąd Administracyjny w glosowanym wyroku zajął się prawem nauczycieli do dodatku za pracę w trudnych lub uciążliwych warunkach, czyli dodatkiem za warunki pracy.

Przedmiot analizy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego stanowiła uchwała Rady Powiatu Z., stanowiąca, iż nauczycielom przysługuje dodatek za trudne i uciążliwe warunki pracy w przypadkach ściśle wyszczególnionych w dalszej części przepisu. Dalsza część przepisu stanowiła, że w przypadku zbiegu tytułu do dodatków za trudne i uciążliwe warunki pracy przysługuje tylko jeden dodatek, a jeżeli są one zróżnicowane – to wyższy oraz że dodatek za trudne i uciążliwe warunki pracy przysługuje w takiej części, w jakiej godziny pracy w trudnych i uciążliwych warunkach wykonywane są w ramach obowiązującego wymiaru godzin pracy nauczyciela.

Analiza rozstrzygnięcia Naczelnego Sądu Administracyjnego

Naczelny Sąd Administracyjny, rozstrzygając zgodność z prawem uchwały Rady Powiatu Z., poddał analizie art. 30 i art. 34Karty...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX