Smoktunowicz Eugeniusz, Glosa do wyroku NSA z dnia 3 czerwca 1992 r., III SA 1035/92

Glosy
Opublikowano: OSP 1993/10/206
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: krytyczna

Glosa do wyroku NSA z dnia 3 czerwca 1992 r., III SA 1035/92

Każdego, kto zna dotychczasowe orzecznictwo NSA, orzeczenie to musi zaskoczyć. Gdyby było ono jedyne, można byłoby skwitować je ubolewaniem, że każdemu przytrafić się może potknięcie. Orzeczenie to jednak chce być kontynuacją stosowanej przez NSA linii orzecznictwa i twierdzi, że znajduje oparcie „w dotychczasowych licznych wyrokach NSA". Nie znam tych orzeczeń. Natomiast wiem, jak cały świat prawniczy w Polsce, ile wykładnia prawa administracyjnego zawdzięcza orzecznictwu NSA. Nie można więc przy tej okazji nie przypomnieć, że nawet w okresie stanu wojennego orzecznictwo NSA przeciwstawiało się płaskiemu legalizmowi, jak to celnie później nazwała Ewa Łętowska, pierwszy w Polsce Rzecznik Praw Obywatelskich. Przeciwstawiało się ono opieraniu wykładni wyłącznie na gramatyce, torowało zaś drogę do praktyki administracyjnej wykładni systemowej i teleologicznej, nakazujących dostrzeganie sensu regulacji prawnej, widzenie jej w szerokim kontekście nie tylko działu i gałęzi prawa, w którym...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX