Lewandowski Tomasz, Glosa do wyroku NSA z dnia 28 października 2008 r., II OSK 1381/08

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2012
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: krytyczna

Glosa do wyroku NSA z dnia 28 października 2008 r., II OSK 1381/08

I.

W glosowanym wyroku Naczelny Sąd Administracyjny podzielił stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, uznając, że w świetle art. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130 z późn. zm.) dopuszczalne będzie pominięcie procedury zaopiniowania przez ministra do spraw administracji publicznej wzorów i symboli podczas stanowienia nowego statutu, gdy pozostają one niezmienne od czasu poprzedzającego wejście w życie ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa (1 stycznia 1999 r.).

Zdaniem NSA wyrażenia „mogą ustanawiać” oraz „ustanawiane są”, o jakich mowa w treści art. 3 ust. 1 i 2 ustawy o odznakach i mundurach, powinny być rozumiane w znaczeniu materialnym jako wprowadzenie istotnie nowych symboli lub ich elementów, tudzież ich zmiany, a nie pojmowane wyłącznie w sensie formalnym, postrzeganym jedynie jako sam fakt podjęcia nowej uchwały w tej materii. Skoro określone symbole miasta zostały...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX