Deskiewicz Bartosz, Glosa do wyroku NSA z dnia 27 września 2007 r., I OSK 1363/06

Glosy
Opublikowano: Prok.i Pr. 2010/7-8/340-346
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Glosa do wyroku NSA z dnia 27 września 2007 r., I OSK 1363/06

Glosa prezentuje niezwykle istotne orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, zawierające ocenę praktyki organów administracji publicznej, wydających decyzje administracyjne w przedmiocie skierowania kierowcy na kontrolne badanie kwalifikacji na wniosek komendanta wojewódzkiego Policji, w razie przekroczenia przewidzianego ustawą limitu punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego. Orzeczenie to zakwestionowało kompetencję organu administracyjnego do precyzowania terminu, w jakim powinno zostać przeprowadzone kontrolne badanie kwalifikacji.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX