Styczyński Rafał, Glosa do wyroku NSA z dnia 25 stycznia 2012 r., II FSK 1445/10

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2013
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: krytyczna

Glosa do wyroku NSA z dnia 25 stycznia 2012 r., II FSK 1445/10

1.Uwagi ogólne

Glosowany wyrok WSA porusza niezwykle istotną kwestię dla przedsiębiorców, bowiem dotyczy wydatków przeznaczonych na reprezentację. Kwestia ta od wielu lat jest przedmiotem sporów pomiędzy organami podatkowymi a podatnikami, które swój finał często mają przed sądem. W glosowanym wyroku sąd zajął się kwestią dotyczącą możliwości zaliczenia do kosztów wydatków na usługi gastronomiczne podczas spotkań z klientami.

2.Stan faktyczny

Podatnik zwrócił się do Ministra Finansów o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zaliczenia wydatków na usługi gastronomiczne do kosztów uzyskania przychodu.

Przedstawiając stan faktyczny, podatnik wskazał, że zarówno w siedzibie przedsiębiorstwa, jak i poza nią, odbywają się spotkania z kontrahentami. Podczas każdego z wymienionych spotkań podawany jest zwyczajowo przyjęty skromny posiłek lub poczęstunek, składający się z kawy, herbaty, wody mineralnej, słodyczy lub gotowych dań. W związku z tak przedstawionym stanem faktycznym skarżący zadał...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX