Lasiński-Sulecki Krzysztof, Glosa do wyroku NSA z dnia 21 lipca 2005 r., I GSK 498/05

Glosy
Opublikowano: OSP 2006/7-8/81
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Glosa do wyroku NSA z dnia 21 lipca 2005 r., I GSK 498/05

I. Stan faktyczny w sprawie będącej przedmiotem glosowanego wyroku przedstawiał się następująco. Dnia 27 grudnia 2000 r. zgłoszono do obrotu na polskim obszarze celnym towar sprowadzony z Niemiec. W zgłoszeniu wskazano stawkę celną 0% z uwagi na pochodzenie towaru ze Wspólnoty Europejskiej potwierdzone deklaracją na fakturze niemieckiego eksportera. Dnia 17 maja 2002 r. Główny Urząd Ceł (GUC) w Warszawie wystąpił do niemieckich organów celnych o potwierdzenie autentyczności i prawidłowości deklaracji niemieckiego eksportera o pochodzeniu sprowadzonych towarów. Mimo upływu okresu ponad dziesięciu miesięcy od dnia złożenia wniosku o dokonanie sprawdzenia, niemieckie władze celne nie udzieliły odpowiedzi. W konsekwencji, Naczelnik Urzędu Celnego I w Łodzi uznał wspomniane zgłoszenie celne za nieprawidłowe w części dotyczącej wymiaru długu celnego i stawki celnej oraz określił kwotę długu celnego. Kwotę tę skalkulowano z zastosowaniem stawki celnej w wysokości 60% (stawka autonomiczna 30%...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX