Kopeć Marcin, Glosa do wyroku NSA z dnia 2 grudnia 2008 r., II GSK 384/08

Glosy
Opublikowano: PPP 2010/2/89-96
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: częściowo krytyczna

Glosa do wyroku NSA z dnia 2 grudnia 2008 r., II GSK 384/08

Glosowany wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym. Decyzją z 17 listopada 2006 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 2 i ust. 8 w związku z art. 38 ust. 2 pkt 3 i art. 41 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności , zakazał przedsiębiorcy dalszego przekazywania użytkownikom, konsumentom oraz sprzedawcom wyrobu oraz nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. Od powyższej decyzji przedsiębiorca złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, który został rozpatrzony niepomyślnie dla wnioskującego decyzją z 25 stycznia 2007 r. Od tej decyzji przedsiębiorca złożył skargę do sądu administracyjnego.

Główne zarzuty strony skarżącej opierały się na zignorowaniu przez organ wniosków dowodowych strony o dopuszczenie opinii biegłego oraz pominięciu przez organ przedstawianych przez nią odmiennych efektów badań związanych z certyfikacją produktu, a więc głównie art. 7, 77, 80 oraz 84 Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej:...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX