Kręcisz Wojciech, Glosa do wyroku NSA z dnia 19 sierpnia 2004 r., OSK 135/04

Glosy
Opublikowano: OSP 2005/6/74
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Glosa do wyroku NSA z dnia 19 sierpnia 2004 r., OSK 135/04

Przedmiotem glosowanego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego orzekającego w konkretnej sprawie o przyznanie świadczenia pieniężnego była w istocie rzeczy, jak to Sąd podkreślił w uzasadnieniu swojego rozstrzygnięcia, fundamentalna kwestia wykładni przepisu art. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Przepis art. 2 pkt 1 i 2 ustawy zawiera legalną definicję pojęcia „represji". W rozumieniu ustawy jest nią osadzenie w obozach pracy przymusowej w okresie wojny w latach 1939-1945 z przyczyn politycznych, narodowościowych, rasowych i religijnych, a także, co stanowiło właściwy przedmiot analizy i rozważań składu orzekającego NSA w niniejszej sprawie, „deportacja (wywiezienie) do pracy przymusowej na okres co najmniej 6 miesięcy z terytorium państwa polskiego w jego granicach sprzed 1 września 1939 r., na...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX