Varga Władysław, Glosa do wyroku NSA z dnia 19 maja 2016 r., II FSK 1577/14.

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2016
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: krytyczna

Glosa do wyroku NSA z dnia 19 maja 2016 r., II FSK 1577/14.

1.WSTĘP

1.1Stan faktyczny i opis problemu

Komentowany wyrok dotyczy budzącej wiele kontrowersji i sporów w orzecznictwie zasady terytorialności, tj. regulacji, wskazującej, iż w przypadku nierezydentów obowiązkowi podatkowemu w Polsce podlegają tylko dochody osiągane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Orzeczenie zapadło w trybie interpretacyjnym, na kanwie przypadku, w którym polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka), zajmująca się remontem elektrowni na całym świecie, korzystała ze świadczonych za granicą usług w postaci wynajmu narzędzi i elementów zaplecza technicznego oraz sanitarnego. Usługi były zamawiane lokalnie, w kraju usługodawców, tj. – jak podano we wniosku o interpretację – na terytorium Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Danii, Filipin, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Indii, Irlandii, Kosowa, Niemiec, Szwecji, Turcji, Wenezueli, Wielkiej Brytanii oraz Włoch. Usługi polegały na udostępnieniu przez lokalnych usługodawców na rzecz Spółki niezbędnych narzędzi, takich jak rusztowania,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX