Styczyński Rafał, Glosa do wyroku NSA z dnia 17 maja 2011 r., II FSK 59/10

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2012
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Glosa do wyroku NSA z dnia 17 maja 2011 r., II FSK 59/10

1.Uwagi ogólne

Znaczna część firm wykorzystuje środki trwałe na podstawie umów leasingu. Pozwala to często wygenerować koszt, co przekłada się na mniejsze obciążenia podatkowe. Glosowany wyrok ma niezwykle istotne znaczenie, bowiem dotyczy rozliczenia opłaty wstępnej, która niejednokrotnie stanowi znaczną część opłat leasingowej. Od wielu lat kwestią sporną jest możliwość zaliczenia wstępnej opłaty leasingowej jednorazowo do kosztów uzyskania przychodu w momencie otrzymanej faktury za tę opłatę.

2.Stan faktyczny

Podatnik złożył wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej opłaty wstępnej, wynikającej z zawartych umów leasingu operacyjnego.

W uzasadnieniu wniosku podatnik wyjaśnił, że prowadzi działalność gospodarczą od 1983 r. W miesiącu październiku 2008 r. zawarł dwie umowy leasingu operacyjnego i...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX