Sołtysiak Przemysław, Glosa do wyroku NSA z dnia 17 listopada 2015 r., II FSK 2085/13

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2016
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: krytyczna

Glosa do wyroku NSA z dnia 17 listopada 2015 r., II FSK 2085/13

Stan faktyczny i istota problemu

Glosowany wyrok został wydany na skutek zaskarżenia indywidualnej interpretacji prawa podatkowego . W stanie faktycznym spółka akcyjna (spółka przekształcona) wskazała, że jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka przekształcana) przed dniem przekształcenia uzyskała interpretacje podatkowe w zakresie rozliczania podatku dochodowego od osób prawnych, jednakże przed zmianą formy organizacyjno-prawnej nie zastosowała się do nich. Pytanie spółki dotyczyło możliwości skorzystania z tych interpretacji podatkowych po przekształceniu w spółkę akcyjną (spółka przekształcona), będącą kontynuatorem działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka przekształcana). Zdaniem spółki miała ona prawo do skorzystania z tych interpretacji również po przekształceniu na zasadzie sukcesji podatkowej. Z takim stanowiskiem nie zgodził się Minister Finansów, który uznał, że samo wydanie interpretacji podatkowej nie daje ochrony, w związku z tym nie może tu dojść do sukcesji podatkowej....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX