Witkowski Jarosław, Glosa do wyroku NSA z dnia 1 października 2013 r., I OSK 1300/13

Glosy
Opublikowano: ST 2016/1-2/168-174
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Glosa do wyroku NSA z dnia 1 października 2013 r., I OSK 1300/13

1

Nauczyciel wspomagający realizuje swoje obowiązki w danej szkole lub przedszkolu, współpracując ze wszystkimi nauczycielami, zarówno z nauczycielami edukacyjnymi danych przedmiotów (przedmiotów teoretycznych), jak i z nauczycielami praktycznej nauki zawodu czy bibliotekarzami. To samo odnosi się do przedszkoli, w których nauczyciel współpracujący jest zobligowany do współpracy z nauczycielami pracującymi z grupami dzieci 6-letnich oraz z nauczycielami pracującymi z pozostałymi grupami. A zgodnie z art. 42 ust. 3 ustawy z 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela nauczyciele ci mają różną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć. Jednocześnie, jak słusznie podkreślono to w uzasadnieniu skargi kasacyjnej, nauczyciel wspomagający współpracuje zarówno z pedagogiem, jak i psychologiem szkolnym czy doradcą zawodowym, ich bowiem cele i zadania wzajemnie się uzupełniają. W związku z tym należy uznać, że nauczyciel wspomagający realizuje swoje obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX