Sześciło Dawid, Glosa do wyroku ETPC z dnia 25 marca 1999 r., 31423/96

Glosy
Opublikowano: ST 2009/5/71-74
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Glosa do wyroku ETPC z dnia 25 marca 1999 r., 31423/96

Państwo stosuje pewien margines swobody przy wytyczaniu granic korzystania z prawa do poszanowania mienia i innych praw chronionych systemem EKPCz. Ingerencja Trybunału jest dopuszczalna jedynie w przypadku wyraźnego naruszenia równowagi między poszanowaniem praw jednostki a potrzebami interesu ogólnego (powszechnego).

Artykuł 1 Protokołu nr 1 do EKPCz, nie gwarantując prawa do pełnego odszkodowania z tytułu wywłaszczenia, wymaga zabezpieczenia możliwości dochodzenia przed sądem krajowym pełnej rekompensaty w związku z odebraniem prawa własności.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX