Kondak Ireneusz, Glosa do wyroku ETPC z dnia 18 lipca 2006 r., 63566/00

Glosy
Opublikowano: PS 2008/9/114-118
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Glosa do wyroku ETPC z dnia 18 lipca 2006 r., 63566/00

1. W marcu 2000 r. skarżąca wniosła odwołanie do sądu miejskiego w Jałcie przeciwko decyzji organu ubezpieczeń społecznych o odmowie przyznania jej wyższej emerytury. Wskazywała, że jej emerytura (74,70 hrywien miesięcznie) jest wyraźnie niższa niż ustawowe minimum socjalne (ustalone na 118,30 hrywien), natomiast art. 46 Konstytucji gwarantuje minimalny poziom świadczeń socjalnych .

Sąd pierwszej instancji oddalił odwołanie skarżącej, w ogóle nie odnosząc się do argumentu o niezgodności pomiędzy wysokością emerytury i gwarantowanym przez art. 46 Konstytucji minimum socjalnym. Skarżąca złożyła apelację do Sądu Najwyższego, powtarzając argument z art. 46, a dodatkowo powołując się na nadrzędność Konstytucji w stosunku do ustaw zwykłych (art. 8 Konstytucji). Sąd Najwyższy utrzymał w mocy wyrok sądu pierwszej instancji i również w ogóle nie ustosunkował się do zarzutów apelacji opartych na art. 46 Konstytucji.

W postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka (ETPC) skarżąca...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX