Sześciło Dawid, Glosa do wyroku ETPC z dnia 1 lutego 2005 r., 51837/99

Glosy
Opublikowano: ST 2008/11/81-85
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Glosa do wyroku ETPC z dnia 1 lutego 2005 r., 51837/99

1.

Stosownie do postanowień dekretu z 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy , wszystkie grunty na terenie stolicy zostały skomunalizowane. Dekret miał zatem charakter ogólnego aktu wywłaszczeniowego w zakresie nieruchomości znajdujących się na terenie Warszawy . Tak radykalne rozwiązanie było nie tylko konsekwencją ideologicznych zapatrywań władz komunistycznych, ale miało też być uzasadnione potężnymi zniszczeniami wojennymi w stolicy , których usuwanie ułatwiał jednolity status prawny wszystkich stołecznych gruntów.

Podstawowym założeniem dekretu w odniesieniu do objętych nim nieruchomości było zerwanie z zasadą superficies solo cedit, zgodnie z którą wszystko, co zostało z gruntem w sposób trwały połączone - w sposób naturalny lub sztuczny - dzieli los prawny tego gruntu . Dotychczasowi właściciele formalnie zachowywali prawo własności znajdujących się na tych gruntach, niezniszczonych lub zniszczonych, ale nadających się do naprawy...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX