Burian Beata, Glosa do uchwały SN z dnia 7 lipca 1993 r., III CZP 87/93

Glosy
Opublikowano: OSP 1994/11/204
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: krytyczna

Glosa do uchwały SN z dnia 7 lipca 1993 r., III CZP 87/93

W glosowanej uchwale Sąd Najwyższy ponownie podjął, na zapytanie Sądu Apelacyjnego w Warszawie, trudny i kontrowersyjny problem zdolności sądowej, a nawet szerzej - zdolności prawnej spółki cywilnej. Konkretnie zaś uznał, że „spółka cywilna, spełniająca wymagania określone w art. 479[7] kpc, ma zdolność sądową w sprawach gospodarczych". Przyznając zatem spółce cywilnej zdolność sądową, Sąd Najwyższy ocenił, że jest ona jednostką organizacyjną. W tezie drugiej stanął na stanowisku, że „tytuł egzekucyjny wydany przeciwko takiej spółce nie stanowi podstawy nadania klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikowi tej spółki". Już wcześniej, w licznych orzeczeniach, w różnych składach, na tle różnorodnej problematyki materialnoprawnej i procesowej, Sąd Najwyższy wypowiadał się zarówno za , jak i przeciw uznaniu spółki cywilnej za jednostkę organizacyjną wyposażoną w zdolność sądową, a nawet zdolność prawną. Zaliczenie spółki cywilnej do jednostek organizacyjnych - będące kluczem wspomnianych...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX