Niedbała Zdzisław, Glosa do uchwały SN z dnia 6 lipca 2005 r., III CZP 38/05

Glosy
Opublikowano: OSP 2006/4/50
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Glosa do uchwały SN z dnia 6 lipca 2005 r., III CZP 38/05

Zagadnienie stanowiące przedmiot rozstrzygnięcia w uchwale SN z 6 lipca 2005 r. pozornie jedynie zdaje się dotyczyć mniej istotnej kwestii natury porządkowo-organizacyjnej. Chodzi bowiem o ten zwrot zawarty w art. 37 § 1 Prawa spółdzielczego, który przewiduje określenie w statucie liczby członków spółdzielni, jakiej przekroczenie uzasadnia powołanie zamiast walnego zgromadzenia członków - zebrania przedstawicieli jako najwyższego organu spółdzielni. W uzasadnieniu glosowanej uchwały Sąd Najwyższy trafnie zauważa, że od pewnego czasu sądy rejestrowe dość konsekwentnie kwestionują zgodność z prawem powołania zebrania przedstawicieli, o ile statut danej spółdzielni jednoznacznie nie określa wskazanej powyżej liczby członków. Konsekwencją takiej praktyki orzeczniczej stało się stwierdzanie nieważności wszelkich uchwał podjętych przez zebranie przedstawicieli wobec wspomnianego braku w treści postanowień statutu spółdzielni. Z perspektywy czasu dość trudno ustalić rodowód takiej praktyki,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX