Dubowik Anna, Glosa do uchwały SN z dnia 4 marca 1999 r., III ZP 2/99

Glosy
Opublikowano: OSP 2000/6/99
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Glosa do uchwały SN z dnia 4 marca 1999 r., III ZP 2/99

Zagadnienie prawne, które rozstrzyga glosowana uchwała Sądu Najwyższego, ściśle wiąże się ze wzbudzającą w praktyce wiele wątpliwości kwestią dopuszczalności stosowania wypowiedzenia zmieniającego w stosunkach pracy z mianowania. W stanie faktycznym, na tle którego powstało zagadnienie prawne, chodziło o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy prokurator, któremu powierzono obok zajmowanego stanowiska funkcję rzecznika prasowego w prokuraturze apelacyjnej, może być pozbawiony dodatku funkcyjnego w razie odwołania z tej funkcji, a w szczególności, czy konieczne będzie w takim wypadku złożenie oświadczenie woli o wypowiedzeniu zmieniającym. Dla udzielenia odpowiedzi na to pytanie należało wyjaśnić kilka kwestii szczegółowych. W pierwszej kolejności istotne jest ustalenie podstawy zatrudnienia prokuratorów, po drugie, rozważenie możliwości posłużenia się wypowiedzeniem zmieniającym w celu zmiany warunków wynagradzania prokuratora i wreszcie wyjaśnienie charakteru prawnego powierzenia...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX