Justyński Tomasz, Glosa do uchwały SN z dnia 22 kwietnia 2005 r., III CZP 99/04

Glosy
Opublikowano: OSP 2006/4/48
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Glosa do uchwały SN z dnia 22 kwietnia 2005 r., III CZP 99/04

1. W glosowanej uchwale Sąd Najwyższy w powiększonym składzie rozstrzygnął definitywnie niezwykle doniosły z praktycznego punktu widzenia, a nabrzmiały ostatnio, problem dotyczący obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Warto przypomnieć, że po wejściu w życie nowej ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych niektórzy ubezpieczyciele zaczęli odmawiać wypłaty odszkodowań jeśli samochody biorące udział w kolizji stanowiły własność tego samego banku lub leasingodawcy. Chodziło o sytuacje, w których oba auta zostały zakupione na kredyt zabezpieczony przeniesieniem własności na ten sam bank lub też wzięte w leasing od tego samego przedsiębiorstwa leasingowego. Odmowę wypłaty odszkodowań zakłady ubezpieczeń uzasadniały brzmieniem art. 38 pkt 1 uouo. Wobec rozbieżności dotyczących wykładni tego przepisu Rzecznik Ubezpieczonych wystąpił z wnioskiem o podjęcie uchwały przez Sąd Najwyższy.

Stanowisko zajęte przez Sąd Najwyższy w tezie orzeczenia zasługuje na pełną aprobatę....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX