Gersdorf Mirosław, Glosa do uchwały SN z dnia 2 lutego 1993 r., III CZP 164/92

Glosy
Opublikowano: OSP 1993/11/212
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: częściowo krytyczna

Glosa do uchwały SN z dnia 2 lutego 1993 r., III CZP 164/92

1. Glosowana uchwała Sądu Najwyższego - Izby Cywilnej stanowi kolejne orzeczenie oceniające charakter prawny stosunków zatrudnienia, jakie realizowane są między osobami „związanymi" z rolniczymi spółdzielniami produkcyjnymi (r.s.p.) węzłem członkostwa (członkowie, domownicy) lub perspektywą jego nabycia. Orzeczenia te realizują przy tym jednolitą linię interpretacyjną, uznającą, iż w r.s.p. zatrudnienie członków, domowników, a aktualnie i kandydatów na członków odbywa się na swoistych zasadach, regulowanych ustawą z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze oraz prawem wewnętrznym, jaki stanowią statuty i regulaminy tych spółdzielni. Zasady te nie pozwalają oceniać tej pracy przez pryzmat prawa pracy, szczególnie z uwagi na sposób wynagradzania, który nie wprowadza systemu wynagrodzenia gwarantowanego, opartego na ryzyku pracodawcy, lecz operuje wynagrodzeniem w postaci udziału w zysku spółdzielni.

Aczkolwiek interpretacja Sądu Najwyższego nie jest w przedmiotowej sprawie istotna...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX