Kuczyński Tadeusz, Glosa do uchwały SN z dnia 17 czerwca 1993 r., I PZP 2/93

Glosy
Opublikowano: OSP 1994/9/156
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: krytyczna

Glosa do uchwały SN z dnia 17 czerwca 1993 r., I PZP 2/93

Z uznaniem należy powitać fakt, że Sąd Najwyższy podjął się trudu interpretacji zagadnienia prawnego przesłanek i trybu związkowej konsultacji założeń i projektów aktów prawnych gminy w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych. Przepis art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych już od samego początku stanowi źródło poważnych sporów interpretacyjnych. Ustanawia on m.in. zasadę, że organy samorządu terytorialnego kierują założenia albo projekty aktów wykonawczych do ustaw w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych do odpowiednich władz statutowych związku, określając termin przedstawienia opinii, nie krótszy jednak niż 30 dni. Nieprzedstawienie opinii we wskazanym terminie uważa się za rezygnację z prawa jej wyrażenia.

Sposób rozumienia normy zawartej w tym przepisie jest przedmiotem sprzecznych wypowiedzi w środowiskach samorządowych i związkach. W tych pierwszych wyraża się przekonanie, że analizowana regulacja stanowi przykład nieuzasadnionego...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX