Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2012
Autor:
Notka bibliograficzna: glosa aprobująca

Glosa do uchwały SN z dnia 13 czerwca 2003 r., III CZP 32/03

Wstęp
1.

Glosowaną uchwałę – z uwagi na jej powszechne aprobowanie w orzecznictwie sądów powszechnych – można już zaliczyć do klasyki polskiej judykatury w sprawach cywilnych. Z pozoru może więc zastanawiać potrzeba jej glosowania, tym bardziej że nie zamierzam jej krytykować. Przyczyną podjęcia próby sporządzenia glosy jest fakt, że służy ona jako inspiracja do konstruowania modelu wyliczania wysokości odszkodowań w stanach faktycznych, w których moim zdaniem nie może znaleźć zastosowania. Zjawisko to jest wyraźnie dostrzegalne w treści pozwów odszkodowawczych, kierowanych przez poszkodowanych przeciwko zakładom ubezpieczeń.

2.

Chodzi tu mianowicie o wykorzystanie zaproponowanego w uchwale mechanizmu wyliczania odszkodowania do stanów faktycznych, w których poszkodowany nie dokonał naprawy uszkodzonej rzeczy.

3.

Aby przedstawić wywód w sposób uporządkowany, najpierw postaram się uściślić granice zastosowania przedmiotowej uchwały, czyli jej dopuszczalne implikacje (część I), by następnie przejść do...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?