Etel Leonard, Glosa do uchwały NSA z dnia 19 listopada 1997 r., FPK 25/97

Glosy
Opublikowano: ST 1998/4/69-73
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: krytyczna

Glosa do uchwały NSA z dnia 19 listopada 1997 r., FPK 25/97

Glosowana uchwała dotyczy "udoskonalonego" w ubiegłym roku art. 12 ust. 4 ustawy o podatku rolnym . Zgodnie z tym przepisem, od początku 1997 roku zwalnia się od podatku rolnego "grunty albo prawo wieczystego użytkowania gruntów nabytych w drodze kupna na utworzenie nowego lub powiększenie gospodarstwa już istniejącego do powierzchni nie przekraczającej 100 ha oraz grunty Państwowego Funduszu Ziemi i Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa objęte w trwałe zagospodarowanie w celu utworzenia nowego gospodarstwa lub powiększenia gospodarstwa już istniejącego do powierzchni nie przekraczającej 100 ha - na okres 5 lat". Konstrukcja tego zwolnienia jest na tyle zagmatwana, że doczekała się już wielu wyroków i kilku uchwał NSA, a mimo to nadal powstają wątpliwości co do zasad jego stosowania . Najlepszym tego dowodem jest glosowana uchwała, w której NSA poddał analizie wprowadzone od początku 1997 roku ograniczenia zakresu stosowania zwolnienia do powierzchni nie przekraczającej 100 ha....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX