Iwaniec Jakub Maciej, Glosa do postanowienia SN z dnia 5 marca 2003 r., III KKN 195/01

Glosy
Opublikowano: PS 2004/6/142
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: krytyczna

Glosa do postanowienia SN z dnia 5 marca 2003 r., III KKN 195/01

Glosowane orzeczenie zostało wydane po rozpatrzeniu kasacji wniesionej przez obrońcę Sebastiana D. - skazanego za popełnienie przestępstw określonych w art. 191 § 2 w zb. z art. 158 § 1 i art. 193 kk i innych. Pomijając kwestie procesowe, związane z zakresem zaskarżenia i rozpatrywaniem środka zaskarżenia w granicach jego wniesienia, wskazać należy, że omawiane postanowienie dotyczy, przede wszystkim, zagadnienia kryminalizacji czynu zabronionego stypizowanego w przepisie art. 191 § 2 kk (kwalifikowane przestępstwo zmuszania) w zakresie wyjaśnienia pojęcia „wierzytelność”.

Na wstępie zauważyć wypada, że regulacja przestępstwa zmuszania pod rządem kodeksu karnego z 1997 r. nie jest wolna od kontrowersji, które sprowadzają się zasadniczo do zagadnienia, czy możliwe jest tzw. pośrednie zmuszanie (np. poprzez rzecz). Kwestia ta była już wielokrotnie poruszana w literaturze i orzecznictwie . Inne zagadnienie dotyczące przestępstwa zmuszania, będące przedmiotem omawianego orzeczenia,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX