Krzywoń Adam, Glosa do postanowienia SN z dnia 28 listopada 2013 r., I KZP 15/13

Glosy
Opublikowano: ZNSA 2014/1/163-168
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Glosa do postanowienia SN z dnia 28 listopada 2013 r., I KZP 15/13

1. W glosowanym postanowieniu Sąd Najwyższy przedstawił wielowątkową i złożoną argumentację dotyczącą zagadnień związanych ze stosowaniem ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009 r. Nr 201 poz. 1540 ze zm.). Rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego w całości zasługuje na aprobatę. Forma niniejszego opracowania nie pozwala jednak na odniesienie się do wszystkich zagadnień poruszonych w analizowanym postanowieniu. Stąd przedmiotem aprobujących rozważań należy uczynić jedynie „w moim przekonaniu najistotniejszy" fragment uzasadnienia, gdzie SN sygnalizuje, że procedura notyfikacji Komisji Europejskiej projektów regulacji zawierających przepisy techniczne stanowi element konstytucyjnego trybu stanowienia ustaw. W związku z tym postępowanie organów władzy publicznej niezgodne z postanowieniami dyrektywy 98/34/WE oraz wykonującymi ją przepisami krajowymi może wpływać na ocenę zgodności z Konstytucją procedury przyjęcia danego aktu normatywnego. Sąd Najwyższy postuluje...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX