Kornak Magdalena, Glosa do postanowienia SN z dnia 24 listopada 2010 r., I KZP 18/10

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2011
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Glosa do postanowienia SN z dnia 24 listopada 2010 r., I KZP 18/10

Przyczynkiem do rozważań podjętych w niniejszej glosie stała się teza Sądu Najwyższego, zapadła w wyniku rozpatrywania przez ten Sąd zagadnienia prawnego przekazanego mu na podstawie art. 441 § 1 k.p.k. przez Sąd Apelacyjny w G. W ocenie tego Sądu zasadniczej wykładni ustawy wymagało ustalenie:

„Czy w świetle dyspozycji art. 186 § 1k.p.k., a w szczególności zwrotu «pierwszego zeznania w postępowaniu sądowym», świadek, należący do kręgu osób uprawnionych do odmowy składania zeznań (osoba najbliższa), może z tego prawa skorzystać w sytuacji procesowej, w której z opisanego prawa świadomie nie skorzystał w toku poprzednio prowadzonej rozprawy (pierwsze zeznanie w postępowaniu sądowym), zaś sprawa – po jej zwrocie prokuratorowi w celu uzupełnienia istotnych braków postępowania przygotowawczego – została ponownie skierowana na rozprawę, na skutek wniesienia przez oskarżyciela publicznego nowego aktu oskarżenia, a tym samym, czy można przyjąć, że wyżej wymieniony przepis przewiduje...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX