Hoc Stanisław, Glosa do postanowienia SN z dnia 15 lutego 2002 r., WK 1/02

Glosy
Opublikowano: OSP 2003/3/40
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Glosa do postanowienia SN z dnia 15 lutego 2002 r., WK 1/02

Przepisów dotyczących młodocianego nie stosuje się do takiego sprawcy przestępstwa samowolnego oddalenia (art. 338 § 1 lub 2 kk), który ukończył 21 lat w czasie trwania tego przestępstwa (art. 115 § 10 kk w zw. z art. 6 § 1 kk), albowiem końcową chwilą jego popełnienia jest dopiero moment ustania wytworzonego i utrzymywanego przez sprawcę stanu bezprawnego, tj. samowolnej nieobecności w macierzystej jednostce wojskowej lub w wyznaczonym miejscu przebywania. Teza ta jest poprawna i zasługuje na aprobatę, można jednak poczynić kilka uwag ją uzupełniających, które nie zostały wyartykułowane w uzasadnieniu.

Tło sprawy przedstawia się następująco. Marek Ż., żołnierz, wyrokiem Wojskowego Sądu Garnizonowego w W. z dnia 31 maja 2001 r. został skazany za przestępstwo określone w art. 338 § 1 kk na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres próby wynoszący 2 lata. Prokurator w apelacji zarzucił wyrokowi błąd w ustaleniach faktycznych, gdyż sąd nie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX