Felcenloben Dariusz, Glosa do postanowienia SN z dnia 14 marca 2002 r., IV CKN 809/00

Glosy
Opublikowano: ST 2010/3/84-90
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: krytyczna

Glosa do postanowienia SN z dnia 14 marca 2002 r., IV CKN 809/00

Problematyka glosowanego postanowienia SN dotyczy dopuszczalności prowadzenia kolejnego postępowania o rozgraniczenie nieruchomości w sprawie uprzednio rozstrzygniętej decyzją administracyjną lub orzeczeniem sądu ustalającym położenie punktów i przebieg linii granicznych wyznaczających na gruncie zasięg prawa własności, w którego wyniku możliwa jest zmiana wcześniejszych ostatecznych i prawomocnych rozstrzygnięć właściwych organów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX