Ciepła Helena, Sokołowski Jędrzej, Glosa do postanowienia s.wojew. z dnia 24 listopada 1992 r., II Cz 170/92

Glosy
Opublikowano: OSP 1993/11/217
Autorzy:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: częściowo krytyczna

Glosa do postanowienia s.wojew. z dnia 24 listopada 1992 r., II Cz 170/92

Glosowane orzeczenie, aczkolwiek wydane w postępowaniu incydentalnym, dotyczy ważnej z teoretycznego punktu widzenia, a jednocześnie istotnej dla praktyki sądowej kwestii wykonywania zastępstwa procesowego przez spółkę świadczącą pomoc prawną (obsługę prawną) na podstawie art. 24 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej (Dz. U. 1988 r. Nr 41 poz. 324). Judykatura na ten temat nie jest bogata z uwagi na stosunkowo krótki okres obowiązywania wymienionego przepisu, a kwestia relacji między tym przepisem a art. 87 § 1 kpc nie była w ogóle przedmiotem wypowiedzi Sądu Najwyższego.

Z uzasadnienia postanowienia Sądu Rejonowego dowiadujemy się, że orzeczenie to zostało wydane na tle następującego stanu faktycznego sprawy:

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wskazywał w pozwie jako swojego pełnomocnika Biuro Prawne - Spółkę z o.o. i załączył do pozwu pełnomocnictwo ogólne udzielone przez siebie tej Spółce oraz pełnomocnictwo substytucyjne dla radcy prawnego działającego w...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX