Kmieciak Zbigniew, Glosa do postanowienia NSA z dnia 8 października 2018 r., II GW 31/18

Glosy
Opublikowano: ZNSA 2018/6/151-157
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Glosa do postanowienia NSA z dnia 8 października 2018 r., II GW 31/18

Nie powinno ulegać wątpliwości, że wstrzymanie wykonania uchwały w zaskarżonej części, obejmującej odwołującego oraz osoby rekomendowane do objęcia stanowiska sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Cywilnej, do czasu zakończenia postępowania wywołanego wniesieniem odwołania zapobiegnie powstaniu nieodwracalnej sytuacji, w której nastąpi objęcie urzędu sędziego Sądu Najwyższego. Wstrzymanie wykonania tej uchwały w zaskarżonym zakresie jest zatem niezbędne dla zapewnienia skutecznej ochrony sądowej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX