Kręcisz Wojciech, Glosa do postanowienia NSA z dnia 30 grudnia 2014 r., II OSK 3070/14

Glosy
Opublikowano: ZNSA 2016/1/135-144
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: krytyczna

Glosa do postanowienia NSA z dnia 30 grudnia 2014 r., II OSK 3070/14

(...) kierując się językowymi, systemowymi i funkcjonalnymi dyrektywami wykładni norm art. 20 ust. 3 i ust. 4 ustawy o referendum lokalnym, należy przyjąć, że w procedurze przeprowadzania referendum lokalnego na wniosek mieszkańców relewantną przesłanką instytucjonalną zastępującą uchwałę organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego jest każdy wyrok sądu uwzględniający skargę i stanowiący przez to podstawę do wydania przez komisarza wyborczego postanowienia o przeprowadzeniu referendum. W tej procedurze sądowa ocena legalności działania organu może mieć miejsce tylko raz. Nie ma natomiast przesądzającego wpływu na procedurę przeprowadzania referendum kwestia powodów – motywów wydania przez sąd wyroku uwzględniającego skargę.

I. Glosowane orzeczeniewymaga komentarza nie tylko dlatego, że dotyczy istotnej z punktu widzenia konstytucyjnej zasady samorządu terytorialnego kwestii, lecz przede wszystkim dlatego, że w okolicznościach stanu faktycznego i prawnego sprawy, w której...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX