Glosa do decyzji ETPC z dnia 19 lutego 2013 r., 40397/12 - OpenLEX

Zawadzka Natalia, Glosa do decyzji ETPC z dnia 19 lutego 2013 r., 40397/12

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2013
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: częściowo krytyczna

Glosa do decyzji ETPC z dnia 19 lutego 2013 r., 40397/12

Stan faktyczny

Decyzją z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie Neij i Sunde Kolmisoppi v. Szwecja Europejski Trybunał Praw Człowieka (dalej: Trybunał) uznał skargę za niedopuszczalną z powodu jej oczywistej bezzasadności.

Sprawa dotyczyła dwóch zarządzających „The Pirate Bay”, jednego z największych serwisów internetowych pozwalających na wymianę plików cyfrowych zawierających muzykę, filmy czy gry komputerowe (tzw. torrent). Skarżący twierdzili, że ich skazanie za przestępstwa związane z naruszeniem prawa autorskiego stanowiło bezprawną ingerencję w ich wolności wypowiedzi.

W styczniu 2008 r. Frederik Neij i Peter Sunde Kolmisoppi zostali oskarżeni o współudział w popełnieniu przestępstw przeciwko prawom autorskim. W trakcie procesu liczne firmy z branży rozrywkowej przyłączyły się do oskarżenia, wnosząc prywatne skargi. W lutym 2012 r. szwedzkie sądy ostatecznie skazały Neij i Sunde Kolmisoppi na karę pozbawienia wolności i uznały odpowiedzialnymi za szkodę o wartości około 5 milionów euro.

W swojej skardze...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX