Sanakiewicz Łukasz, Forma zmiany terminu płatności opłaty za użytkowanie wieczyste. Glosa do wyroku NSA z dnia 5 grudnia 2017 r., I OSK 586/16

Glosy
Opublikowano: PS 2020/4/109-120
Autor:
Rodzaj: glosa

Forma zmiany terminu płatności opłaty za użytkowanie wieczyste. Glosa do wyroku NSA z dnia 5 grudnia 2017 r., I OSK 586/16

kryt.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX